Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden OJ 2019-10-07

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-07

Paragrafer

§27-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-07

Datum då anslaget tas ned

2019-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Jonathan Takahashi
jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar