Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Pensionärsrådet 2018-06-19

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Paragrafer

Punkt 1-7

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-10

Datum då anslaget tas ned

2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar