Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Protokoll kommunstyrelsens planutskott 2019-06-11 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-11

Paragrafer

§27

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-11

Datum då anslaget tas ned

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong,

Gabriel.Lagerstrom-de-Jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar