Anslagsbevis: Skärgårdsrådet 2017-12-07

Nämnd/styrelse/bolag

Skärgårdsrådet

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Paragrafer

Punkt 1-4

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-12

Datum då anslaget tas ned

2018-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Christer Ekenstedt

christer.ekenstedt@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar