Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Skärgårdsrådet 2018-12-06

Nämnd/styrelse/bolag

Skärgårdsrådet

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Paragrafer

Punkt 1-4

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-27

Datum då anslaget tas ned

2019-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar