Anslagsbevis: Socialnämnden 2018-01-24

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Paragrafer

§1-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-06

Datum då anslaget tas ned

2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar