Anslagsbevis: Socialnämnden 2018-02-14

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

§14-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-26

Datum då anslaget tas ned

2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar