Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2018-05-23

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämmnden

Sammanträdesdatum

2018-05-23

Paragrafer

§44-53

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-01

Datum då anslaget tas ned

2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar