Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2018-06-20

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§54-62

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-29

Datum då anslaget tas ned

2018-07-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar