Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-05-08 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragrafer

§45

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-08

Datum då anslaget tas ned

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar