Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-06-12 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Paragrafer

§55-57

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-12

Datum då anslaget tas ned

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar