Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-09-04

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 67 -77

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-12

Datum då anslaget tas ned

2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Jonathan Takahashi
jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar