Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-09-04 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§66

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-04

Datum då anslaget tas ned

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar