Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-02

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-02

Paragrafer

§ 3-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-12

Datum då anslaget tas ned

2018-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Camilla Bergius, camilla.bergius@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar