Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-02

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-02

Paragrafer

§ 1-2

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-10

Datum då anslaget tas ned

2018-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Camilla Bergius, Camilla.Bergius@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar