Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-23

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Paragrafer

§161-178

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-03

Datum då anslaget tas ned

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar