Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-07

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-07

Paragrafer

§180-202

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-15

Datum då anslaget tas ned

2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar