Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-07-30

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-07-30

Paragrafer

§288-300

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-07

Datum då anslaget tas ned

2018-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Camilla Bergius camilla.bergius@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar