Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-01

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-08-01

Paragrafer

§301

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-01

Datum då anslaget tas ned

2018-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar