Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-05-27

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Paragrafer

§120-131

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-10

Datum då anslaget tas ned

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar