Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-24

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-24

Paragrafer

§144-147

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-02

Datum då anslaget tas ned

2019-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar