Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-07-22

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-07-22

Paragrafer

§151-162

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-31

Datum då anslaget tas ned

2019-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar