Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-05

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-05

Paragrafer

§163-166

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-13

Datum då anslaget tas ned

2019-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar