Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-14

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Paragrafer

§167-169

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-14

Datum då anslaget tas ned

2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar