Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-02

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-02

Paragrafer

§176-183

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-09

Datum då anslaget tas ned

2019-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar