Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-02 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-02

Paragrafer

§173-175

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-02

Datum då anslaget tas ned

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar