Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-16

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-16

Paragrafer

§184-188

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-24

Datum då anslaget tas ned

2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar