Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 218-01-29 

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-21

Paragrafer

§31-54

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

Datum då anslaget tas ned

2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar