Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott OJ 2018-02-12

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-12

Paragrafer

§56

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-12

Datum då anslaget tas ned

2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar