Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott OJ 2018-06-11

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Paragrafer

§244-246

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-11

Datum då anslaget tas ned

2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar