Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott OJ 2019-04-29

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Paragrafer

§93-94

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-29

Datum då anslaget tas ned

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar