Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott OJ 2019-09-30

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Paragrafer

§190

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-30

Datum då anslaget tas ned

2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar