Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socianämnden 2019-05-08

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragrafer

§46-54

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-16

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar