Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Stockholms brandförsvar 2019-08-27

Nämnd/styrelse/bolag

Stockholm brandförsvar

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Paragrafer

§34-40

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-11

Datum då anslaget tas ned

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Johannes brandstation, Stockholm. .

Sekreterare

Anna-Karin Gidlund.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar