Anslagsbevis: Styrelse för Samordningsförbundet VärNa 2018-01-26

Nämnd/styrelse/bolag

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa

Sammanträdesdatum

2018-01-26

Paragrafer

Ärende 5-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-02

Datum då anslaget tas ned

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka.

Sekreterare

Karin Gellin

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar