Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2018-04-19

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-19

Paragrafer

§38-59

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-07

Datum då anslaget tas ned

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Nämndsekretariatet, Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11.

Sekreterare

John Hammar, john.hammar@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar