Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2018-05-17

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Paragrafer

§60-61

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-17

Datum då anslaget tas ned

2018-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11.

Sekreterare

John Hammar, john.hammar@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar