Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2019-09-05

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-05

Paragrafer

§58 & 65

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-06

Datum då anslaget tas ned

2019-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong och Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar