Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2019-05-02

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Paragrafer

§ 25-39

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-13

Datum då anslaget tas ned

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar