Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2019-05-10

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-10

Paragrafer

§ 39-41

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-14

Datum då anslaget tas ned

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar