Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 12 september 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Paragrafer

§22-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-26

Datum då anslaget tas ned

2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar