Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 15 februari

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Paragrafer

§1-4

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-01

Datum då anslaget tas ned

2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen

Emil.Steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar