Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 16 augusti 2018

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-16

Paragrafer

§11-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-04

Datum då anslaget tas ned

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommuhuset i Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar