Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 17 april

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Paragrafer

§5-10

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-14

Datum då anslaget tas ned

2018-06-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen

Emil.Steen@Varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar