Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-06

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-06

Paragrafer

§1-5

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

Datum då anslaget tas ned

2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar