Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-22

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Paragrafer

§65-81

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-01

Datum då anslaget tas ned

2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar