Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-07

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Paragrafer

§33-49

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-15

Datum då anslaget tas ned

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar