Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-14

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Paragrafer

§50-52

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-27

Datum då anslaget tas ned

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar