Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden OJ 2019-09-03

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Paragrafer

§63

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-19

Datum då anslaget tas ned

2019-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar