Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2019-05-08

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragrafer

§20-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-16

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar